Навчально-методичний центр спеціальної підготовки «АЛЬФА-ЗАХИСТ»Охоронці ПП КБ Лідер систематично проходять навчання в умовах наближених до бойових в Навчальному центрі Альфа-Захист.

Існуючі економічні умови висувають підвищені вимоги до ефективності діяльності підприємства.

Нестабільні тенденції та явища в економіці потребують посиленої уваги до засобів досягнення поставлених цілей, які забезпечують мінімізацію видатків та захист від зростання можливих ризиків.Враховуючи зміни у чинному законодавстві та зростаючу потребу у кваліфікованих кадрах на ринку охоронних послуг, для суб’єктів господарчо-виробничого комплексу та підприємницької діяльності усіх форм власності, Приватне підприємство «Навчально-методичний центр СП «Альфа-Захист» здійснює кваліфіковану підготовку за виробничими професіями «Охоронник», «Охоронець» (код за Державним класифікатором України – 5169).Навчально-матеріальна база НМЦ СП «Альфа-Захист» розташована на окремій території, де розміщені учбові приміщення і обладнання. Теоретична підготовка проводиться в навчальних аудиторіях, що укомплектовані навчальною, довідковою літературою, методичними посібниками. Практичні навички слухачі набувають під час занять в навчально-тренувальних тирах та спортзалах, спеціально обладнаних для створення умов максимально наближених до реальних.  Навчальні плани Центру забезпечують формування знань, умінь, навичок, встановлених кваліфікаційними характеристиками.

Навчально-методичний центр СП «Альфа-Захист» здійснює підготовку та професійно-технічне навчання за професіями:
  • Охоронник 1-6 розряду;
  • Охоронець.                       
Після закінчення професійно-технічного навчання слухачі  отримують свідоцтва про присвоєння робітничої кваліфікації державного зразка.

ПРИВАТНА СЛУЖБА ОХОРОНИ
має значний досвід роботи, високопрофесійний персонал, технічні  засоби  контролю і завжди готовий до співпраці.Навчальний центр здійснює підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників підрозділів охорони, в тому числі кваліфікованих працівників зі складною організацією праці, а саме охоронців.